یاد خوبان

تصویری ازمرقدمطهرمرحومه بی بی تاج رضی مادرشهید والامقام محمدرضیعی درگلزارشهدای شهر شهیدپرور ازنا که به سفارش برادرعزیزم آقا محمد تهیه کردم.

شادی روحشان صلوات

نمایی از گلزارشهدای شهر شهیدپرور و قهرمان پرور ازنا

/ 0 نظر / 124 بازدید