خفتگان کهف فراموشی(2)

لحظه ای درنگ

در حالی که آقای رفسنجانی، طی سال‌های 61، 64، 65، 67، 69 و 75 برای آزادی ده‌ها گروگان آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ... واسطه و میانجی شدند، حتی برای یکبار هم که شده آزادی گروگان‌های غربی را مشروط به آزادی چهار گروگان ایرانی نکردند! ایشان بارها ادعا کردند که به خاطر ملاحظات انسان دوستانه، در آزادسازی گروگان‌های غربی کمک کرده اند. آیا از نظر ایشان، احمد متوسلیان و همراهانش و خانواده‌های ایشان انسان به شمار نمی‌آیند؟! چرا این ملاحظات انسان دوستانه فقط شامل حال گروگان‌های غربی می‌شود؟!

برای اینکه روشن شود مسئله اسارت یکی از مهمترین فرماندهان نظامی جبهه های جنگ، چقدر برای هاشمی کم اهمیت است، کافی است نگاهی به یادداشت های روزانه ایشان در سال ۱۳۶۱ انداخت تا روشن گردد در حالی که جناب هاشمی در یادداشت های روزانه خود از ذکر کوچکترین و بی اهمیت ترین مسائل نیز غفلت نمی کند؛ اما از تاریخ ۱۴ تیر ۶۱ یعنی روز اسارت متوسلیان و همراهانش، تا پایان سال ۶۱، حتی یک جمله در یادداشت های ایشان راجع به این موضوع دیده نمی شود! بدتر اینکه در هیچ کدام از مصاحبه ها و سخنرانی های ایشان در سال ۶۱ نیز کوچک ترین اشاره ای به این ماجرا وجود ندارد

سه شنبه 15تیر1361:

«افطار رادرمجلس بودم وشب به خانه آمدم»

پنج شنبه 17 تیر61:

«افطارمجلس آش وتخم مرغ وکره ومربا ومیوه بود»

شنبه 19 تیر61:

«بچه ها، عفت ومهدی رابا لباس درآب [استخرخانه] انداختند»

سه شنبه 22 تیر 61:

باکمک پاسدارها، جوجه کباب درست کردیم وباهم افطارکردیم»

دوشنبه 28 تیر61:

دندان دردشدید آزارم می داد. خبرمهمی نداشتیم»

پنج شنبه 7 مرداد 61:

«شب، جمعی ازفامیل مهمان مابودند»

جمعه ۲۶ شهریور ۶۱:

«صبح یکی از همشهری هایمان آمد و مقداری پسته و شیرینی آورد…عصر با اینکه سرد بود، شنا کردم»

پنجشنبه ۸ مهر ۶۱:

«ظهر بچه ها به مدرسه و فائزه به اسب سواری رفته بود»

دوشنبه ۶ دی ۶۱:

«شام کوفته برنجی و شلغم داشتیم»

همان گونه که ملاحظه می شود، جناب آقای هاشمی در یادداشت های روزانه اش، در حالی که ذکر جزئی ترین و بی اهمیت ترین مسائل نیز غفلت نمی ورزد. اما از ذکر خبر مهم ربایش فرمانده قهرمان عملیات فتح المبین و عملیات بیت المقدس(آزادسازی خرمشهر) در روز ۱۴ تیر ۶۱، خودداری می کند و برای او و همراهانش حتی به اندازه یک شام کوفته برنجی و شلغم نیز اهمیت قائل نمی شود.

آیاملت مسلمان ایران باور می کنند که این مسأله ازروی فراموشی وغفلت بوده است؟! آیا انجام ندادن هیچ اقدام عملی برای آزادسازی احمدمتوسلیان وهمراهانش  - دربرابر آزادسازی گروگانهای غربی  - راباید مسأله ای کاملاً تصادفی وازسرغفلت حساب کرد؟!

«راز قطعنامه»

/ 0 نظر / 105 بازدید