عشق در خط مقدم مانده است

السلام ای سربداران السلام

السلام ای جان نثاران السلام

السلام ای جان نثاران حسین

السلام ای رهنوردان حسین

با شما هستم که بیعت کرده اید

دعوت حق را اجابت کرده اید

با شما هستم که خنجر خورده اید

جان میان خون و آتش برده اید

با شما ای مردم یک لاقبا

ای بسیجی های گمنام خدا

ای اباذرهای بی نام و نشان

مالک اشترهای صفین زمان

با شما هستم که هم درد منید

ساده چون خورشید بی پیرایه اید

هشت دریا در دل خون رفته اید

تا کنار دجله مجنون رفته اید

هشت صحرا خاک سنگر خورده اید

نان خشک و تیر و خنجر خورده اید

عشق را منزل به منزل گشته اید

بارها با خاک و خون آغشته اید

اینک از میدان سری آورده ایم

شرحه شرحه پیکری آورده ایم

باز گشتیم از کران های بهشت

ذوب گشتیم در لهیب سرنوشت

آه اینجا غربت و غم مانده است

عشق در خط مقدم مانده است

/ 0 نظر / 120 بازدید